Top
De beste luchtreiniger en luchtbevochtiger aanbiedingen

Ionisatie is het Ioniseren van Lucht in de Woonkamer of op Kantoor

Ionisatie

Ionisatie is het verloop waarbij een atoom of molecuul — uit ongeladen toestand een elektron verliest of er één bij krijgt en verandert in een ion.


Ionisatie is geen speciale ontwikkeling.


Hier is energie voor nodig die ionisatiepotentiaal wordt genoemd. Ionisatie op zijn best met onze luchtreinigers


Ionisatie en neutronen
Het binnenste van een kern bevat neutronen en protonen. Deze neutronen zijn neutraal van lading — de protonen zijn positief geladen.


Het binnenste gedeelte ( De kern) is dus positief geladen. Een hele atoom is neutraal geladen. Dit komt door de negatief geladen elektronen die om de kern rouleren.


Ionisatie en massa
De massa van elektronen is veel kleiner dan de massa van neutronen of protonen. Desondanks zijn er toch evenveel protonen als elektronen nodig — om een atoom van zijn lading te ontdoen.


Wat leuk is om te weten is dat een elektron — evenveel negatief geladen is als een proton die positief geladen is.


Wanneer een atoom een elektron verliest dan krijgt deze een positieve lading. Een atoom die geladen (geïoniseerd) is noemen we een ion. De atmosfeer om ons heen — is altijd gevuld met negatieve en positieve ionen. 


Wanneer moleculen een elektron teveel hebben of er een missen dan worden het ionen genoemd. Vrijwel zeker is dat een heleboel ziektes en gezondheidsklachten ontstaan — door een overschot aan positieve ionen.


Daarin tegen komen negatieve ionen steeds minder voor in onze atmosfeer — en laten dat nu net de ionen zijn die onze levenskwaliteit verbeteren. 


Ionisatie en negatieve ionen in de atmosfeer
In onze atmosfeer zijn gemiddeld 1500 tot 4000 negatieve ionen per kubieke centimeter (cm³) waar te nemen. Negatieve ionen worden op de aarde zelf afgestoten — en dat komt omdat de aarde zelf negatief geladen is.


Het afstotingsproces heeft uiteraard zoals alles een doel — en dat doel is een balans te creëren tussen positieve en negatieve ionen.


Dit komt neer op een 10 - 12 verhouding. 


Ionisatie en hyperfunctie
Teveel positieve ionen kan het zogenaamde serotonine hyperfunctie syndroom — of irritatie syndroom veroorzaken. Dit zorgt voor spanning, stress, irritatie, slapeloosheid, misselijkheid, hartkloppingen en hitteaanvallen.


Deze gaan gepaard gaan met rillingen, zweten, trillen en duizeligheid.


Veelal bij ouderen en kinderen kan dit voor extreme vermoeidheid —lustloosheid en depressiviteit zorgen. 


Ook klachten aan luchtwegen kunnen ontstaan — wanneer positief geïoniseerde lucht teveel wordt ingeademd.


Ook worden aandoeningen zoals astma, bronchitis, hooikoorts, maar ook reuma en andere chronische lichamelijke kwalen versterkt.


Een overschot aan serotonine kan voor klachten aan de luchtwegen zorgen — maar ook voor andere lichamelijke klachten zoals — een droge keel, neus of huid, duizeligheid, moeite met slikken en migraine.Ionisatie op zijn best met onze ioniserende luchtreinigers


Desktop weergave